2017. december 16., szombat

Süketszoba

A szoba, mint kórházakban, fehér.
Csak éjjel jön elő a borzalom.
A szomszéd ágyból - nem létezik -ledér
rémek löködnek végig álmodon.

A hajnal mindig messze, hogy a rémek
a falakba majd eltakarodnak.
Az itt lakók nem bátrak, nem szépek;
itt nyoma marad a rémálmoknak.

A torok még egyben, és a fűrész
sem lebeg fölötte még éjjel.
 A lakó bekattant őrült? Művész?
Leszámolt a szenvedéllyel, kéjjel?

2017. december 14., csütörtök

A Zóna korcsmáiban

A Zónában állandóan esik.
A föld a vízzel sárrá egyesül.
Rég múlt az az idő, hogy némelyik
ember a napfényben pirosra sül.

Korcsmákban a légyzümmögés megáll,
hogyha belép a két ismert alak.
Ihat ott lókupec, zsivány, tanár,
retteg: meg ne kérdjék, hol láttalak?

Rejtett irodákban csinovnyikok
bélyegzőt csapkodnak szorgalmasan.
Asztalukon nyilvános a titok,
aki beletekint, mind arctalan.

A főokos előtt a rettegők
feszes vigyázzban rettegnek tovább.
Szemeik fölött mélyek a redők,
bár hiszik, a főnök az ostobább.

És odakint csak esik az eső,
mintha soha véget nem érne már.
Sok tehetetlen alkalomleső
egy el nem jövő alkalomra vár.

A Zónában mindig szürke a lét,
akkor is, hogyha vörös, ha narancs,
de míg a pultnál mérnek még ki lét,
végrehajtható marad a parancs.

2017. december 12., kedd

Ember-állat

A bőr alatti gépházba néztem,
oda, ahol a lélek lobog.
Még máig sem értem meg egészen,
mi is az, amit itt láthatok.

Életemet én majdnem úgy élem,
mint az öntudatlan állatok,
ha az erősebb erejét félem,
a gyengébbre meg rátámadok.

Az én célom: gyengének maradva
élni végig az életemet.
Hadd pattogjon másoknál a labda;
majd akad, aki megszeret,
és ha mégis én leszek a marha,
mást vádolhass, és ne engemet.

2017. december 11., hétfő

Iszony

Kis szobákban félhomály van.
Belülről árad a nyomor,
nem a külső lét komor:
nem úgy éltél, amint vártad.

Nem hiszünk már sok szabályban,
az áradás egyre sodor.
Elmerülsz? Nem marad fodor,
hogy mutatná: erre jártam.

Bűneinkért másban büntetnek minket,
hogyha léteznek, az istenek.
A lélek közben hiába didereg:
mi szőjük, más hordja a csalán inget,


A szobákban félhomály van.
Az iszony csorog a falakon,
s megváltoztatni nem tudom,
ha nem úgy élek, amint vártam.

A visszavert fény melege

A téli hidegben a visszavert fény is
tartalmaz meleget.
Ha elhagyott, hát jó, az a tény is
melegít, hogy most mást szeret.

A fájdalom múlik, az űr marad,
s bár széles a világ,
az űrt kitölti? Ítéld meg magad!
A hideg kirág.

A világ hatalmasaihoz

Ha csak a seggedet tartod a sátánnak,
sem marad a lelked tiszta.
Akik az alkura ráállnak,
nem kapnak semmit vissza.

Egy fenékkel két lovat
még soha sem ült meg ember.
Aki tanítana másokat,
az hazudozni magának sem mer.

Elérkezik majd az ítélet,
de lesz, aki meg se fizet.
A megalkuvóról az élet
se szedi le a keresztvizet.

De ha a seggedet tartod a sátánnak,
a szíved a mocsokba fúl.
A csábítások párállnak,
de a szégyen vár az utadon túl.

Plágium, parafrázis, idézés

Plagiare: gyermeket vagy rabszolgát rabolni

plagiarius: lélekrabló vagy lélekkufár.
Plágiumnak kell tekinteni minden olyan, más szerzőtől átvett tartalmat, amelynek forrását az átvevő nem jelzi egyértelműen. A szerzőt csak abban az esetben nem kell feltüntetni, ha az isemeretlen, de ekkor ennek a tényét kell jelölni.

Idézés:
Idézni azért szoktunk, hogy saját fejtegetésünket alátámasszuk vele, vagy, hogy értelmezzük - vagy cáfoljuk -  az idézett szöveget.

Az idézés lehet szó szerinti, ekkor az idézett szöveget idézőjelek közé kell tenni, és a pontos forrást (akár oldal számmal!) fel kell tüntetni.

Az idézés lehet tartalmi, más néven parafrázis (körülírás, hozzámondás).
A parafrázist általában jegyzetek, kivonatok készítése során használjuk.  Ilyenkor arra kell figyelni, hogy valóban tartalmi legyen az idézés, és részleteiben se forduljon elő szó szerinti ismétlés. Ez utóbbi esetben ugyanis idézőjel és forrásmegjelölés nélkül már plágiumot követünk el.

A parafrázis szűk értelemben az eredeti mű olyan átírása (például más műfajba) értelmezés céljából, amelynek során a mondatok szintjén érvényesül a gondolati párhuzam. Tág értelemben ugyan minden szabad átköltés és fordítás parafrázis (értelmezés), azonban nem parafrázis az eredeti gondolatok kifordítása, ellentétes értelemmel való felruházása. Az eredeti gondolatok cáfolatban való felhasználása során az idézés szabályait kell követni.

Átvételnek minősül a nyilvánosságra hozott szöveg olyan mértékű felhasználása saját műben, amely kb. a fél oldalt meghaladja. Ennek során az idézés szabályait kell alkalmazni: a korrekt idézéshez jegyzetben kell utalni az idézett műre és szerzőjére.

Az idézésnek ezek a szabályai évszázadok óta elfogadottak és állandók.