2018. március 22., csütörtök

Csöndben föllebeg

Csak reszket, mint halandó.
A mezítelen testre
holdfény terít csak leplet.
Ég, föld között lebeg most,
arasznyira az avartól,
csak néz a két szemével,
s nem nyitja szóra száját.

Talán van véleménye
(hisz' hűvös már az alkony,
a fölkelő Hold fénye,
amely hideg derengés,
meleget nem hordoz),
de csak néz két szemével,
s nem nyitja száját szóra.

Most hátat fordít nékem
- talán megzavartam.
Föltekint a Holdra
- már, ha lát szemével,
hiszen hiába ember,
idegen is egyben.
Szája keskeny rés lett,
háttal lebeg, de látom.

És csendben föllebegne,
talán a Holdba. Vissza-
tartanám, ha tudnám,
de mintha már betonba
kötve lenne lábam,
és kezeim gúzsba.
Kő-nehéz a szívem,
hogy távozni látom,
csöndben föllebegni.

Relációk

Ha tudom, hogy a igaz vagy hamis,
attól még lehetek igaz magam is.
Ha tudom, hogy b hamis vagy igaz,
attól még lehetünk c vagy én gaz.

Ha a és b mind ismeretlenek,
magam lehetek silány, vagy remek,
és ha c-ből d nem következik,
akkor c és d együtt nem létezik.

Ha létezik d, mely eleme a K-nak,
K-n kívül már nem is d-re várnak,
és ha nincsen relációban két elem,
közöttük nem létezhet a szerelem.

2018. március 21., szerda

Tavasz

Az ólakból a trágyalé csorog,
ma éjjel már nem fagyott.
A szélkerék is áll, nem forog,
kitárom hát az ablakot.

Illatok szállnak rajta be, nyers szagok,
káráló, hápogó, kotkodákoló zűrzavar.
Még korán lehet, de már késésben vagyok,
ott kint az éhes népség vár, indulok hamar.

A hó elolvadt végre, a fagy fölengedett,
és nem soká megérkezik az első fecskepár.
Túléltünk hát megint egy zord telet,
és szívünkben újra minden már a nyárra vár.

Március

Havas a cserép.
Foltosan olvad a ház teteje.
Van, ahol fehér,
másutt már piros, vagy fekete.

Március újra.
Kint, a mezőkön itt a tavasz,
csak én élek bújva.
Régi az emlék, de helybe ragaszt.

A sárga busz nyomában

Magába húzott, egy pillanat,
akár egy sárga, távolsági busz,
de a múlt időből nem maradt
meg mára már a plusz.

Most beton torony áll merőn,
vonat csattog sínen.
Hogy jártam egyszer hegytetőn,
a völgyben alig hiszem.

Folyton visszatér a vers,
ott kószál a gondolat.
Ha tavasszal hópihe szállna, nyers,
vad vágányon halad:

Miért nem mozdul énekem?
Egy hangú miért a húr,
hisz' véget ér az út nekem,
lassan már alkonyul.

2018. március 20., kedd

Háttérzaj

Ez nem a csermely csobogása,
nem a szél susogása az erdő levelei között,
és nem a völgyek visszhangozzák
az égbe meredő csúcsok lavináinak dörejét,
hogy a völgylábon megbúvó falvak
templomtornyaiban mozdulatlan harangok
megrezdüljenek tőle,
nem a föld moraja,
a bányaomlásé,
amelytől fölkapják a kérődző barmok fejüket a réten,
és elhallgat egy pillanatra
a madarak csevegése a faágakon,
amíg a tárnából füstösen-véresen előbukkanó
utolsó túlélő után lent maradt
emberre várakozó özvegye föl nem sikolt,
és el nem alél a rettenettől;
nem az atomrobbanás távoli villanásának
gyomrot megremegtető döreje,
nem az érmék csengése a fél karú rabló perselyében,
nem bankók zizegése a pénzváltóknál,
vagy az elektronok surrogása
a bankok számlázó programjai által meghajtott
számítógépek mikroprocesszoraiban,
ez azoknak a lányoknak, nőknek, asszonyoknak
suttogása, kiáltása, zokogása, sikolya,
akik az elmúlt háromszázhatvanöt napban
elsuttogták, kiáltották, zokogták,sikoltották,
vagy egyszerűen csak kimondták a szót
valamelyik földi nyelven:
szeretlek.

Batyum viszem

Batyut viszek vállamon
kendőbe kötve.
Elhagyom hazám. Vállalom.
Jól, vagy rosszul döntve.

Batyum kicsiny a vállamon,
nem fér bele egy élet.
Bár itt hagyni fájlalom,
maradni mégis félek.

Ide köt egész életem,
a gyanú mégis kirág:
lesz-e még holnap élelem,
nő-e még virág?

Tapos-e csizma rajtam,
mint apámon taposott,
elhagy-e hazám bajban,
mint a múltban hagyott?

Viszem batyum vállamon,
nagy kendőbe kötve.
Ennyi marad az otthonom,
út szélére lökve.